ControlPrint


SoftLink ControlPrint gir deg full kontroll over selskapets utskrifter

Mange virksomheter i offentlig og privat sektor tar sikkerhetsspørsmål rundt informasjonshåndtering svært alvorlig. Dessverre har oppmerksomheten rundt potensielle datainnbrudd og hackere overskygget det faktum at de fleste lekkasjer skjer via utskrifter. De leses av uvedkommende som benytter samme skriver, eller blir mirakuløst “borte” i uoversiktlige uskriftskøer før du rekker å hente dem.

Utskrifter på avveie kan i beste fall være et irritasjonsmoment som koster tid og penger, men også representere en alvorlig trussel om lekkasjer av sensitive person- og saksopplysninger.

SoftLink ControlPrint sørger for at du både kan spare inn på utskriftskostnadene og samtidig innfri Datatilsynets anbefalinger for håndtering av utskrifter og informasjonssikkerhet.

 

ControlPrint er et kontroll- og styringssystem for skrivere i store og små nettverk. Et personlig ID-kort og en kortleser gjør at du kan ta imot utskriften der det passer – og når du er der. Du kan for eksempel hente utskriften i en annen nettverksskriver hvis den valgte skriveren er opptatt. Med ControlPrint er du sikret mot at uvedkommende leser dine utskrifter. 

Sikker og kontrollert informasjonsflyt

ControlPrint gjør det enklere å etablere en sikker og kontrollert in- formasjonsflyt for alle typer virksomheter. Siden alle med adgang til ControlPrint har sitt personlige kort, vil administrator av systemet kunne hente opp sanntidsinformasjon om hvilke brukere som har skrevet ut hvor, og hvor mye. Informasjonen om bruksmønster og belastning kan i tillegg også benyttes til å analysere og opti- malisere maskinparken.

Spar penger og miljø!

Sikkert, fleksibelt og økonomisk. Ved hjelp av en egen kontantregistreringsmodul gir ControlPrint deg bedre kontroll med utskrifter som skal belastes avdelinger, eller betales av enkeltpersoner. Undervisningsinstitus- joner kan for eksempel gi hver student en utskriftskonto knyttet til sitt personlige ID-kort. Programmet gjør det enkelt å registrere innskudd på kontoen, og brukeren kan til enhver tid få vite hvor mye som er til gode.

"Fjern" alle små og mellomstore skrivere, og invester i større enheter samtidig som det konfidensielle ivaretas. Ingen dokumenter blir lagret på multifunksjonsmaskinen, men sikkert oppbevart på selskapets printserver inntil bruker selv velger å få det ut som dokument.

Last ned brosyre